ADHD- betyder:

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.

Detta innebär att man har problem med uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet.

Det finns flera förklaringar, t ex: uppmärksamhetsbrist 

med överaktivitet.

Det finns tre olika typer av ADHD:

1.ADHD, dominerad av uppmärksamhetsbrist.

3. ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och impulsstyrning.

ADHD är en medfödd beteendestörning med biologiska orsaker.

Det kan vara ärftligt eller kan uppkomma vid syrebrist vid förlossning.

Det är vanligare bland pojkar och i Sverige har ca 5% av alla barn ADHD.

Personer med ADHD har en lägre aktivitet i hjärnan än normalt, 

av de båda signalsubstanserna noradrenalin och dopamin. 

Dessa reglerar vakenhet och tillfredsställelsen.

Hos ADHD- människor kompenserar hjärnan den låga aktiviteten av dessa två, med att utsöndra adrenalin.

Mycket adrenalin gör att man känner sig rastlös och får svårt att sitta still.

ADHD- människor behöver utöva sina intressen i ett tempo, där omgivningen inte hinner med, i ett högt tempo!

Barnet har svårt att tänka efter före, de kan inte vänta.

 De som har ADHD uppfattas ofta som temperamentsfulla, 

har ett häftigt humör. 

Men man ska komma i håg att de reagerar inte utan anledning.

De reagerar snabbare 

och kraftigare än andra!

Man kan ite uppmana dem till att sitta stilla, eftersom adrenalinet ökar den motoriska oron i kroppen.

 Sömnen är också ett problem. Oftast så är barnen/vuxna trött på morgonen. Mitt på dagen är man uppe i sitt esse för att på eftermiddagen sova en stund. Efter det är de pigga igen och är oftast uppe till midnatt och därefter.

Skolstarten blir ett stort problem! Det är väldigt svårt för dem att helt plötsligt måsta sitta stilla och lyssna. Svårt att koncentrera sig och oftast är dessa barn inblandad i bråk och slagsmål.

De är ärliga och kan uppfattas osm provocerande till lärare. Kom i håg att bestraffningar gör det bara värre!

Ofta får de höra hur dumma de är, de blir mobbade, elaka våldsamma och okoncentrerade,mm mm

Det är viktigt att berömma barnen när det har gjort något bra, så de får höra något positivt också!! Det är bra för självkänslan!

De är ofta kreaktiva, påhittiga och ser lösningar som andra missar.

Något att tänka på!

Varför tar man inte detta handikapp riktigt på allvar?

När man vill ha resurser så sägs det att det inte finns tillräckligt med pengar!

I dag sägs det enligt undersökningar att 80% av alla interner har dessa problem. Så varför inte använda pengarna i förebyggande syfte? Jag tror ju att alla tjänar på det!

Har inte alla rätt till att leva så bra som möjligt?

Hjälp i tid!

http://biphome.spray.se/rasmus.p/adhd.html

ASD/ASPERGER

ASD/Aspergers syndrom  innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också vanligt att personer med ASD/Aspergers syndrom är känsliga för olika sinnesintryck – såsom ljud, ljus, lukt och beröring. Symptomen för ASD/Aspergers syndrom – och graden av symptom – varierar från individ till individ, men typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara:

  • Svårigheter i kontakten med andra människor
  • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
  • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
  • Bristande motorik
  • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
  • Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men ASD/Aspergers Syndrom innebär inte bara problem. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med diagnosen vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga

Diagnostisering

En utredning görs på en psykiatrisk mottagning och består i huvudsak av två delar – samtal och neuropsykiatrisk undersökning. Genom samtal tar den som gör utredningen reda på hur personen fungerat från barndomen och framåt, för att se om den har de svårigheter som är typiska för ASD/Aspergers syndrom. Efter det görs en neuropsykiatrisk undersökning med tester för att bland annat kartlägga intellektuell förmåga, omvärldsuppfattning och problemlösningsförmåga.

Leva med ASD/Aspergers syndrom

Asperger kan inte botas och försvinner inte med åren, men situationen brukar se olika ut i olika åldrar. Mindre barn klarar sig vanligtvis med stöd av föräldrar och förskolepersonal. I grundskolan brukar svårigheterna öka och ofta är problemen som störst under tonåren. Vuxna kan däremot må ganska bra eftersom de lärt sig hur de fungerar och vad de behöver.

Vissa, men långt ifrån alla, mår bättre av medicinering. De mediciner som kan bli aktuella är till exempel Melatonin mot sömnrubbningar, Ritalin mot onaturlig trötthet och olika antidepressiva preparat.

Omgivningens betydelse

En förstående och accepterande omgivning är avgörande för att personer med ASD/Aspergers syndrom ska må bra. Det finns tre nyckelord som det är bra för omgivningen att tänka på:

Kunskap

Alla som berörs behöver kunskap om de vanligaste symtomen och vad som kan göras för att underlätta i skolan, på arbetet och i vardagslivet. Kunskap hjälper omgivningen att förstå hur personer med ASD/Aspergers syndrom tänker och hur varje individs möjligheter, svårigheter och behov av stöd ser ut.

Anpassning

Anpassa kravnivån för att undvika stress. Se till att personen får möjlighet att lyckas genom att ge mycket beröm och undvika kritik och tjat.

Respekt

Visa individen respekt. Ingen är en funktionsnedsättning – utan först och främst en individ med en egen unik personlighet.

2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.

Senaste kommentaren

05.10 | 10:39

Jag skulle kunna lyssna på dig om och om igen

26.07 | 14:45

Så duktig du är! Vad kul🙃

31.10 | 08:01

Bra och intressanta punkter..
Fortsätt 🙂

19.06 | 04:16

Vi saknar dig oxå uffe kramar från oss

Dela den här sidan