ADHD- betyder:
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Detta innebär att man har problem med uppmärksamhet, 
aktivitet och impulsivitet.
Det finns flera förklaringar, t ex: uppmärksamhetsbrist 
med överaktivitet.
Det finns tre olika typer av ADHD:
1.ADHD, dominerad av uppmärksamhetsbrist.
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.
3. ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och impulsstyrning.
 
 
ADHD är en medfödd beteendestörning med biologiska orsaker.
Det kan vara ärftligt eller kan uppkomma vid syrebrist vid förlossning.
Det är vanligare bland pojkar och i Sverige har ca 5% av alla barn ADHD.
Personer med ADHD har en lägre aktivitet i hjärnan än normalt, 
av de båda signalsubstanserna noradrenalin och dopamin. 
Dessa reglerar vakenhet och tillfredsställelsen.
Hos ADHD- människor kompenserar hjärnan den låga aktiviteten av dessa två, med att utsöndra adrenalin.
Mycket adrenalin gör att man känner sig rastlös och får svårt att sitta still.
ADHD- människor behöver utöva sina intressen i ett tempo, där omgivningen inte hinner med, i ett högt tempo!
Barnet har svårt att tänka efter före, de kan inte vänta.
 
 
 De som har ADHD uppfattas ofta som temperamentsfulla, 
har ett häftigt humör. 
Men man ska komma i håg att de reagerar inte utan anledning.
De reagerar snabbare 
och kraftigare än andra!
Man kan ite uppmana dem till att sitta stilla, eftersom adrenalinet ökar den motoriska oron i kroppen.
 
 
 
 Sömnen är också ett problem. Oftast så är barnen/vuxna trött på morgonen. Mitt på dagen är man uppe i sitt esse för att på eftermiddagen sova en stund. Efter det är de pigga igen och är oftast uppe till midnatt och därefter.
 
Skolstarten blir ett stort problem! Det är väldigt svårt för dem att helt plötsligt måsta sitta stilla och lyssna. Svårt att koncentrera sig och oftast är dessa barn inblandad i bråk och slagsmål.
De är ärliga och kan uppfattas osm provocerande till lärare. Kom i håg att bestraffningar gör det bara värre!
 
 
 
Ofta får de höra hur dumma de är, de blir mobbade, elaka våldsamma och okoncentrerade,mm mm
Det är viktigt att berömma barnen när det har gjort något bra, så de får höra något positivt också!! Det är bra för självkänslan!
De är ofta kreaktiva, påhittiga och ser lösningar som andra missar.
 
 
Något att tänka på!
Varför tar man inte detta handikapp riktigt på allvar?
När man vill ha resurser så sägs det att det inte finns tillräckligt med pengar!
I dag sägs det enligt undersökningar att 80% av alla interner har dessa problem. Så varför inte använda pengarna i förebyggande syfte? Jag tror ju att alla tjänar på det!
Har inte alla rätt till att leva så bra som möjligt?
Hjälp i tid!
 
http://biphome.spray.se/rasmus.p/adhd.html